Sanovnik

Kristali prvog energetskog centra-Lepota i isceljujuća moć

Lepota i isceljujuća moć naše Majke Zemlje, osim u lepoti raznolikosti njene prirode, ogleda se i u lepoti i isceljujućim svojstvima kristala, koji svojim čudesnim oblicima i koloritom zadivljuju ljudsku rasu eonima.

Ti blistavi predstavnici statusnih obeležja su kroz čitavu istoriju bili saputnici civilizacije, sa čijih su kruna, kočija, posmrtnih maski, vladarskih ocila, nakita ali i hramova i grobnica, obznanjivali neprikosnovenu vladarsku moć i statusni prestiž.

Ipak, pravu moć kristala su možda po najbolje poznavali drevni narodi, čija su ezoterična i duhovna učenja raspoznavala njihovu svrsishodnu moć, u čemu je posebno prednjačila drevna Atlantida, u kojoj su znanja o kristalima dosegla svoj vrhunac. Ovaj drevni narod je čitav razvoj svoje civilizacije temeljio na ovladavanju moći kristala, koje su koristli kako u graditeljske, energetske i spiritualne svrhe, tako i kao svojevrsnu biblioteku, u koju su pohranjivali veliku količinu informacija. Smatra se da su kristali u drevnoj Atlantidi korišćeni i u isceliteljske svrhe, pri svetim ritualima, za teleportaciju, otvaranje portala planete Zemlje, kao i za aktiviranje i održavanje visokih energetskih i svetlosnih vibracija. Ipak, možda jedna od najznačajnijih uloga kristala u drevnoj Atlantidi je bila poverena njihovoj sposobnosti u pojačavanju pohranjenih informacija u njima, čime su održavane visoke spiritualne frekvencije a samim tim i duhovni rast ove drevne civilizacije.

Kao što smo u predhodnom članku o kristalima pod nazivom „Kristali – okamenjena svetlost“ napomenuli, veza kristala i ljudi se ogleda u frekvencijama elektromagnetnog spektra, koje emituju kako kristali svojim bojama, tako i ljudi svojim energetskim centrima, odnosno čakrama. Tako kristali kroz rezonancu, odnosno vibraciju pročišćuju i balansiraju rad naših energetskih centara, pomažući životnoj energiji da skladno teče našim telima, čime se stvara preduslov za ostvarivanje zdravlja i energetskog sklada kako na fizičkom, tako i na mentalnom, emotivnom i duhovnom nivou. Neke od najstarijih isceliteljskih tradicija poput kineske medicine i indijske Ayurvede, kristale u svojoj isceliteljskoj praksi koriste hiljadama godina, a koje su u svojoj isceliteljskoj praksi ustanovile vezu između obolelih organa i specifičnih kristala koji su u energetskoj korelaciji sa njima. Time su i sami organi i disbalansi u njima tretirani kao delovi energetskih centara u kojima je prepoznat disbalans samim obolelim organom, koji je u energetskom smislu povezan sa određenim energetskim centrom.

Prvi energetski centar – Muladara

Svi energetski centri u našem fizičkom telu (od 1. do 7. čakre), predstavljaju na svojevrstan način hronološku mapu našeg evolutivnog uzdizanja, od primarnih nagona životinjskih instikata koji su obeležili naše evolutivne prapočetke (Mularada), pa sve do probuđene svesti (Sahasrara), čije ostvarenje nas dovodi do konačne stanice karmičkog točka. Time se, međutim, naša spiritualna evolucija ne okončava, što nam nagoveštavaju tanscendentni energetski centri, odnosno 8., 9. i 10. centar, koji pripadaju višem energetskom redu, višim vibracijama našeg postojanja, a koji vibriraju na nivou naših eteričnih i astralnih tela. Životna energija – prana, u koju je uronjeno čitavo materijalno postojanje, u svakom od materijalnih oblika koji sobom pohranjuje, vibrira na određenim frekvencijama. Tako su i sami energetski centri – čakre svojevrsna skladišta i transmiteri ove univerzalne životne energije, koji takođe vibriraju određenim frekvencijama, čime su u sadejstvu sa elektromagnetnom energijom (svetlošću), čije boje spektra, odgovaraju frekvencijama naših energetskih centara. Samim tim možemo zaključiti da čakre primarno određuju način na koji ćemo koristiti životnu energiju, a koja, ukoliko je blokirana, utiče kako na zdravlje naših organa kojima upravljaju čakre, tako i na različite životne aspekte. Energetski centri čine direktnu konekciju između nas i univerzuma čiji smo deo, pa će usklađeni protok njegove sveprisutne univerzalne životne sile u njima obezbediti psihofizičko zdravlje, energiju i vitalnost, a što su sve preduslovi i za spiritualni razvoj.

Prvi energetski centar poznatiji kao Muladara ili korenska čakra, predstavlja svojevrsni podsetnik na samu zoru ljudske civilizacije, koja se uz pomoć svojih primarnih, animalnih instikata suočavala sa svim opasnostima surovih divljina ove naše čudesne planete. Iako zanemarujemo značaj ove čakre, koja nas svojom energetskom prirodom umnogome podseća na sve ono, čega kao moderna civilizacija želimo da se odreknemo, ipak ne možemo prenebregnuti da smo upravo zahvaljujući njoj, u samom osvitu naše civilizacije opstali kao vrsta. Stoga je primarni nagon ono što čini glavni podsticaj u domenu ovog centra, koji čini sedište naših osnovnih instikata. Muladara je sanskrtski izraz koji označava koren, a koji nam omogućava da jasnije sagledamo ulogu ove čakre u našem povezivanju (ukorenjivanju) sa našim domom – planetom Zemljom, ali i sa našim porodičnim domom, odnosno sa našim precima, porodicom, zemljom, poreklom, ujedno sa našim “korenima”.

Kako je primarni planetarni predstavnik prvog energetskog centra Mars, koji ujedno vlada i 1. kućom i znakom Ovna, kao i 8. kućom i znakom Škorpiona, uz pomoć ovog energetskog centra, duše utelovljene u materiji se identifikuju sa svojim materijalnim nosačem (telom), uz čiju pomoć primarnih instikata koji se povezuju sa osnovnim porivom za preživljavanjem, su u stanju da očuvaju svoja tela dok su u materijalnom obliku. Tako će hrana, zaštita, zaklon, materijalni resursi, polni nagoni zarad produženja vrste kao i samo očuvanje biološkog života biti u primarnom fokusu energije ove čakre.

Energetska neravnoteža u ovom centru se može uočiti u natalnoj karti, putem nepovoljno postavljenog Marsa, kao i čitave serije 1 i 8. Disbalans u prvoj čakri, koji nam natalni pokazatelji nagoveštavaju se u realnom životu mogu ispoljiti na fizičkom i materijalnom nivou, u vidu manjka životne energije i inicijative, ali i kao nedostatak izobilja, a koji podstiče osećaj velike životne nesigurnosti uz pomoć koje natus sebe doživljava kao žrtvu čiji je život konstantno ugrožen i predodređen na goli opstanak. Takođe, na nivou našeg fizičkog tela, energetska neravnoteža ove čakre se može ispoljiti kroz zdravstvene probleme povezanih sa rektumom, anusom, nogama, stopalima, nadbubrežnim žlezdama i repom kičme.

Osim praktičnih vežbi koje možemo primeniti za uspostavljanje energetskog balansa u našim energetskim centrima, a koje su prikazane u knjizi “Priručnik za energetsku astrologiju” Lee Imširagić, i kristali, darovi Majke Zemlje nam takođe svojim frekventnim, elektromagnetnim delovanjem na naše čakre, mogu pomoći u uspostavljanju balansa i energetske ravnoteže u našim energetskim centrima.

Sobzirom da naš prvi energetski – crveni centar korenspondira sa kristalima crvene boje, u našoj kristaloterapiji za balansiranje prvog centra možemo koristiti rubin, jaspis ili vatreni ahat, kao i druge vrste crvenih kristala.

BIRANJE, ČIŠĆENJE I PROGRAMIRANJE KRISTALA

Prilikom kupovine kristala, najbolje je oslušnuti glas svoje intuicije, koja će nam omogućiti da nam se naš kristal “obrati” i privuče svojom snagom i lepotom. Kod odabira kristala, najčešće je “naš kamen” onaj koga prvog uzmemo u ruke. Ukoliko smo neodlučni u njegovom odabiru, možemo pustiti našem unutrašnjem osećaju, da nam putem određenog znaka, treperavosti u našem telu, blagom trnjenju u rukama ili nekom sličnom osećaju, pomogne u odabiru pravog kristala za nas. Veličina i lepota kristala često može da nas zavede, a što ne mora da govori u prilog njegove snage, koja se često može skrivati i u neuglednijim kristalima, pa je najbolje proceniti njihovu snagu našim intuitivnim, unutrašnjim osećajem.

Kristale možemo energetski čistiti pod tekućom vodom, ali ih takođe možemo potapati i u morsku ili vodu sa rastvorenom solju. Ipak, ono što najsnažnije čisti kristale je naša namera, pa ukoliko ih čistite tekućom vodom, usmerite svoju pažnju na ideju da će voda sa sobom odneti svu energetsku nečistoću iz vašeg kristala. Takođe, to možete učiniti i tako što ćete vodu direktno zamoliti da to uradi. Ukoliko na nekoliko sati ostavite vaš kristal u vodi koja će stajati na Suncu ili Mesecu (u zavisnosti od toga da li se radi o kamenu čija boja gubi svoj kolorit na Suncu kao što su ametist, kalcit, roze kvarc, mesečev kamen…., a o čemu je korisno da se informišete) takođe ćete na ovaj način energetski napuniti vaš kristal.

Osim vode, kao i Sunca i Meseca, za čišćenje i punjenje vaših kristala možete koristiti i karneol ili gorski kristal, koji su pravi energetski čistači i punjači, a pored kojih možete držati i puniti vaše ostale kristale. Mirišljavi štapići, tamjan, kao i plamen sveće, kojima možete prelaziti preko vaših kristala, takođe ih veoma efikasno čiste. Ipak, ne zaboravite, da vaša namera koju možete upotrebiti vizualizacijom zlatnog ili srebrnog zraka u kome se vaš kristal kupa, takođe može biti snažan i efikasan energetski pročišćivač.

Tokom programiranja vašeg kristala, važno je znati da oni treba da budu posvećeni svrsi za koju ih koristite. Tako svaki od njih možete programirati za razne namene, jer su oni veoma snažni pohranjivači i emiteri informacije i energije. Stoga, čim energetski očistite kristal, možete ga programirati, prilikom čega ga možete držati u rukama, zamišljajući svetlost koja ga okružuje i usmeravajući afirmaciju ka njemu, za koju možete zamisliti da se utiskuje u njega. Jedna od afirmacija može biti: “Posvećujem ovaj kristal najvišem dobru, svetlosti i ljubavi, za zdravlje i iscelenje moga tela”, ili “…za harmonizaciju i balansiranje moje prve čakre”…. Takođe, možete reći i “Programiram ovaj kristal za (vaša svrha)”. Bilo bi korisno da programiranje vašeg kristala ponovite nekoliko puta u toku dana, kako bi se informacije što delotvornije utisnule u njega.

RUBIN

Rubin je kroz čitavu istoriju smatran pravim kraljem dragulja, koji se primarno povezivao sa vitalnošću i životnom silom, koja putem krvi protiče našim venama. Stoga su i vladari naroda, putem svojih, rubinima optočenim krunama i nakitom, obznanjivali podanicima da su oni vladari života.

Stoga se ovaj dragulj povezuje sa sveprisutnom, univerzalnom životnom silom, koja puni organizam energijom i vitalnošću, čime unosi snagu, jača volju, i podstiče životnu radost i strast za životom.

Ovaj kraljevski kamen je predstavnik izobilja, snage, rasta, ali i hrabrosti i izdržljivosti koji grade naše snove. Stoga će rubin u radu sa našim prvim energetskim centrom podstaći samopouzdanje, životnu silu, hrabrost, entuzijazam, dinamičnost, koncentraciju kao i uspavanu seksualnu energiju. Iz ovog razloga je ovaj kamen pravi izbor za sve one koji u svom natalu poseduju problematičan odnos Marsa i Sunca. U radu sa njim, osećaj samopouzdanja i samovrednovanja se može podići na viši nivo, pomoću koga će natus biti u stanju da realnije sagledava i procenjuje svoje mogućnosti, sposobnosti, talente i vrednosti. Osim što stimuliše rad nadbubrežnih žlezdi, reproduktivnih organa, bubrega i slezine, podstiče cirkulaciju, pojačava imunitet, reguliše krvni pritisak, ublažava anemiju, detoksikuje telo i otklanja iscrpljenost i bezvoljnost.

Ovaj crveni kamen nas snažno ukorenjuje i povezuje sa našom Majkom Zemljom, pomažući nam da se revitalizujemo i obnovimo našu fizičku snagu. Sobzirom da je Mars egzaltiran u Jarcu (kamenu), ovaj kamen može delotvorno podstaći naše uzemljenje, ali i povećati našu istrajnost, životnu energiju i povratiti poljuljani životni optimizam. Rubin je sam po sebi simbol pobede ali i izobilja, pa će rad sa njim otkloniti strah i podstaći materijalizaciju, ali i istrajnost u ostvarenju željenih ciljeva.

CRVENI JASPIS

Jaspis je odličan izbor za ublažavanje osećaja nesigurnosti i ugroženosti, jer je on u mineralnom carstvu poznat i kao “vrhunski negovatelj”, koji u periodima stresa i osećaja nesigurnosti donosi mir, kao i osećaj stabilnosti i ucelovljenosti. Osim što je odličan pročišćivač i pomagač u balansiranju prvog energetskog centra, on je takođe izuzetan i pri balansiranju čitavog sistema čakri, kao i aure. Jaspis usklađuje fizičko telo sa materijalnom ravni postojanja, uzemljujući nas i povezujući sa našom planetom. Ukoliko je Mars u natalnoj karti slab ili u nepovoljnim sapektima, jaspis može ublažiti težnju za konfliktima, ali i osnažiti volju, istrajnost i inicijativu za ostvarenje planova i ciljeva. Takođe, stimuliše seksualnu želju i vraća telu fizičku snagu. U svojoj primeni, ovaj kamen je veoma koristan za revitalizaciju tela, posebno posle dugotrajne bolesti ili velikih fizičkih napora. Jaspis je koristan i za ublažavanje problema sa vaskularnim i digestivnim sistemom, kao i sa polnim organima, a veoma je efikasan i u balansiranju nivoa minerala u telu.

VATRENI AHAT

Poput jaspisa i ahat u prirodi možemo naći u različitim bojama preko žute, crvene, smeđe, zelene, plave do ljubičaste i bele. Osim po raznovrsnosti boja, ahat možemo razlikovati i po izgledu njegovih šara, što predstavnike ovog minerala može svrstati u nekoliko različitih tipova kao što su plavi čipkasti ahat, bocvana ahat, dendritski ahat, zmajeva vena ahat i mahovinasti ahat.

Ipak, za balansiranje prve čakre, koristićemo ahat crvenog kolorita u koji spada i vatreni ahat.

Ovaj kamen, poput rubina i crvenog jaspisa, snažno uzemljuje, revitalizuje i obnavlja energiju prve čakre. Ipak, najsnažnija njegova odlika je da podstiče osećaj mira, bezbednosti i sigurnosti, pa on može biti pravi izbor za natusa sa teškim apsektom Marsa i Meseca. Ovaj kamen takođe ima snažnu zaštitnu svrhu kojom transformiše negativnu energiju u pozitivnu, pa se on posebno preporučuje osobama sa ugroženim i nepovoljno postavljenim Marsom u natalu.

Vatreni ahat razbuktava seksualnu energiju, podiže čitav energetski sistem, ali i stimuliše vitalnost i životnu strast. Takođe pomaže u uklanjanu destruktivnih strasti i želja, ali takođe može biti i od koristi pri lečenju zavisnosti. U domenu duhovnog aspekta, vatreni ahat pomaže spiritualnom sazrevanju i budi duhovu snagu. Povoljno utiče na poremećaj cirkulacije, a takođe je veoma koristan za žene u menopauzi, ublažavajući valunge i temperaturne oscilacije.

Sanovnik astrolozi telefonom 24/7

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA telefonom

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 EUR

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM

Astro SMS

Nikada nije kasno da preuzmete stvar u svoje ruke i obratite se našem stručnom i profesionalnom astro timu za svoju ličnu astro prognozu!

Astrologija uživo

Astrologijom se jasnije sagledava pozicija u životu i životne okolnosti, što je neprocenljiva pomoć da se uspešnije funkcioniše.

Tarot online telefonom

Tarot otvaranje daje vrlo brz i jasan odgovor na konkretno postavljeno pitanje ili zamišljenu želju.

Natalne karte

Natalna karta je prikaz neba i rasporeda planeta i zvezda u trenutku našeg rođenja.

Numerologija

Vaš broj životnog puta je jedan od najuticajnijih numeroloških aspekata u okviru kompletne nauke o numerologiji.

Saznajte više o astrologiji kontaktiranjem astrologa koji će Vam pomoći da se uz razgovor, tarot i proricanje oslobodite štetne crne magije i unapredite Vaš život poznavanjem horoskopske karte.

ASTROLOGIJA, TAROT TUMAČENJE I NUMEROLOGIJA

(Direktan poziv dodirom na broj telefona)

SRBIJA

120 RSD

HRVATSKA

0,46 EUR

0,63 EUR

ŠVAJCARSKA

1,99 CHF

AUSTRIJA

1,55 EUR

NEMAČKA

0,79 €

mob. od operatera

BiH m:tel

1,4 KM

BiH BH Telekom

1,4 KM